Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Stockholm Sendromu

Stockholm Sendromu

Stockholm sendromu, bu rahatsızlık rehin halde tutulan bir bireyin rehin alan bireye karşı duygusal bazda bağlanması olarak ifade edilebilir. Bir diğer ifade ile rehinelerin, kendilerini rehin alan bireylerin duygularını anlama seviyesine gelmeleri ve rehin alan bireylerle geçirdikleri zamanın neticesinde bu bireylere yardımcı olmaya çalışması ve neticesinde onlarla özdeşim kurma istemlerine Stockholm Sendromu denilmektedir. Yani bireyin kendisini zorlayan hatta üzen şartları benimsemesi, savunması bu koşullara sebep olan noktaları görmemesi ve ezen kişinin yanında yer alması gibi garip bir durumdur.

Tarihçesi


Bu sendrom ilk olarak psikiyatr Bejerot tarafından tanımlanmıştır. İsmini ise 1973 yılında İsveç'in başkenti olan Stockholm'de gerçekleşen bir olaydan almıştır. Olay şu şekildedir. Bir banka soygunu esnasında 6 gün kadar rehin alınan bankada görevli olan bir bayanın soygunu gerçekleştiren kişiye karşı duygusal yönden bağlanması ile ortaya çıkmıştır. Serbest bırakıldığı esnada nişanlısı olan kişiden ayrılarak kendisini rehin alan bireyin hapisten çıkmasını bekler ve o kişi ile evlenir. Bu sendromla ilgili yaşanan bir diğer olay da şudur.: Stockholm'de bir bankayı soymaya çalışan hırsızlar 4 tane banka görevlisini 6 gün kadar rehin aldılar. Fakat hırsızlar banka görevlilerine iyi davrandılar ve aradaki ilişki olumlu bir biçimde ilerledi. Rehineler polislerin bankayı basacağını fark ederek hırsızları uyarmışlardır. Hatta soyguncuların aleyhine ifade de vermediler. Aralarında para toplayıp savunma ücretini karşıladılar. Olay Soyguncular bankadan para çalamadılar fakat bazı kişilerin kalbini çaldılar şeklinde bir manşetle sonuçlandı. Yine Patty Hearst isimli zengin bir kişi bir grup bayan terörist tarafından kaçırıldıktan 2 ay kadar sonra aynı grupla soygun yaparken yakalanmıştır.

Gelişim Mekanizması


Uzun süreçli şiddet görmenin bir neticesi olarak zarar gören bireyler saldırganla özdeşleşmeye ve yaşamlarını sürdürebilmek için hareket etmeye başlayabilirler. Zarar gören kişinin iradesinin saldırıyı gerçekleştiren bireye bağlı olması gönül rızası ile alınan bir karar değil, şiddet girişiminin doğurduğu bir sonuçtur.

Bu travmatik bağlanma süreci şu şekilde anlatılmıştır: (Appelt, Kaselitz, Logar 2004) “Şiddet uygulayanın ilk hedefi kurbanı köleleştirmektir ve bu amaca kurbanın hayatının her alanında despotça bir denetim kurarak ulaşır. Ancak salt boyun eğme onu nadiren tatmin eder; suçlarını haklı göstermenin psikolojik ihtiyacı içindedir ve bunun için kurbanın onayına ihtiyaç duyar. Bu yüzden durmaksızın kurbanından saygı minnet ve hatta sevgi göstermesini talep eder. Saldırganın nihai hedefi gönüllü bir kurban yaratmak gibi görünmektedir”. (Herman,1992)

Gelişim Süreci


Bu sendromun kendini göstermesinin asıl sebebi bireyin hayatta kalabilme içgüdüsüdür diyebiliriz. Dış çevreden tamamıyla soyutlanan birey, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendisine şiddet ve baskı uygulayan bireye bağımlı olduğunu düşünür. Saldırıyı gerçekleştiren kişi yapmış olduğu küçük iyiliklerle esir aldığı kişinin gözünde anlamsız bir biçimde büyümektedir. Hatta o kadar ki belirli bir süreçten sonra esir alınan birey kendisini saldırıyı gerçekleştiren bireyin yerine koyarak gerçekleşen olayları onun tarafından değerlendirmeye, yaptığı hareketlere hak vermeye başlamaktadır. Esir alınan birey tarafından baskıyı uygulayan kişinin şiddet eğiliminin tamamen yok sayılması neticesinde, yaşanmış ve yaşanacak tehlikeli durumlar da reddedilir. Şiddete maruz kalan birey tek olumlu ilişkisinin şiddeti uygulayan bireyle kendi arasında yaşananlar olduğunu düşünür ve bu ilişkiyi gözden çıkarmak istemez. Bu sebeple saldırıyı gerçekleştiren bireyden kopması gittikçe güçleşmektedir.

Stockholm sendromuna yani saldırgan olan bireyle özdeşleşmeye yatkınlık oluşturan haller şu şekilde sıralanabilmektedir:
 • Hayati bir tehlikenin mevcut olması,
 • Dış çevreden soyutlanma hali,
 • İçinde bulunduğu çevreden çıkamaz durumda olmak veya içinde bulunduğu ortamdan kaçılamayacağı hususunda kanıya varmak,
 • Esir alan bireyin kimi zaman yakın ve iyiliksever tutumlar göstermesidir.
Bu genellikle bayanlar için daha sık rastlanan bir durumdur. Yani bayan şiddete uğradığı esnada saldırgan olan bireyi kışkırtmaktan ve kızdırmaktan çok korkmaktadır. Hatta onun sevgisini kazanmaya çalışır ve ona hak veriyormuş gibi tutumlar sergilemektedir. Savaşlarda, savaş esirlerinde karşı tarafa patolojik bağlanma görülmektedir. Saldırgan olan bireyle özdeşim kurulan bazı durumlarda rehin alan bireye rehin alınan tarafından birtakım duygular gelişmektedir. O kadar ki bireyde kişilik değişimi dahi görülmektedir.

Stockholm Sendromunun Görüldüğü Bazı Gruplar
 • Rehin alma hali veya aynı tarzda baskı oluşturan kaçırılma hallerinde,
 • Tecavüze uğrama, ensest veya cinsel tacizlere maruz kalan çocuk yaştaki bireylerde,
 • Çocuk istismarlarında,
 • Savaş hali içerisinde bulunmak,
 • Savaş esiri olmak,
 • Toplama kampı denilen esir kamplarında hayatını devam ettirmek zorunda olmak,
 • Para için satışı söz konusu olan hayat kadınlarında,
 • Günümüzün de en büyük sıkıntısı olan aile içi şiddete maruz kalmak,
 • Baskıcı dini tarikatlara mensup olmak,
 • Siyasi baskılara maruz kalmak,
 • Uzun yıllar hapis hayatına maruz kalmak,
 • Ev hapsine maruz bırakılmak gibidir.
Stockholm Tedavisinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

İlk yöntem psikoterapidir. Yani farkındalık oluşturmaktır. Kötü tutumlar sergileyen bireyin yaptıklarının nedeni ve hangi fikre hizmet ettiği konusunda kişi bilinçlendirilmelidir. Güvenli ortamın oluşturulmalıdır. Hatırlatmalar sağlanmalıdır. Hayatla tekrar düzgün iletişim kurulabilmesi için zaman verilmelidir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 13:50:17
Stockholm Sendromu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Stockholm Sendromu Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Stockholm Sendromu"
Stockholm Sendromunda rehin alınan kişinin karşısındakiyle bağdaşım kurmasının sebebi ne olabilir? Bu durum psikanalitik açıdan mı bakmamız daha doğru olur? Bir kişi neden rehin alındığı zaman hayatına zarar geleceğini bilmesine rağmen karşısındakinden etkilenir ve onu destekler ki? Yakalanacağını düşündüğü için ya da ona acıdığı için mi etkileşim içerisinde bulunuyor?
Acem . 05.09.2018 13:53:30
CEVAP YAZ
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, rotator manşet ile kemik yapı arasında bulunan mesafenin daralması sonucu olarak ortaya çıkan bir sıkışma ile görülen omuz rahatsızlığıdır. Rotator Kuf diğer adı omuz manşetidir. Rotator Kuf omzu sabit tutmak için birlikte çalış...
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu, çocukların gelişim süreçlerinin önemli dönemeçlerinden birisidir. Bu yaşlardaki çocuklar, hayatlarının ileri dönemlerinde karşılarına çıkan olaylarla nasıl mücadele edebileceklerini, olayları çözmek için benimseyecekleri yöntemleri, d...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri; Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe denilmektedir. Bu, kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluş...
Horner Sendromu
Horner Sendromu
Horner sendromu, sinirsel oluşan bir göz hastalığıdır. Sempatik sinir sistemi hasarlarında klinik olarak gelişen bu sendromda üst göz kapağı, pupil, fasial ter bezleri ile damarlara giden liflerde lezyon oluşur. Özellikle çocuklarda heterokromi adı v...
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down sendromu zekâ seviyesi sınır zekâ ile ağır zekâ arasında konumlanmaktadır. Down sendromu olan kişilerin çoğunun zekâ bölümü puanı 30 ve 50 arasında değerlere sahiptir. Çocukluk dönemi, down sendromu bulunan bireylerin yetenek ve zekâ seviyelerin...
4 Yaş Sendromu
4 Yaş Sendromu
4 yaş sedromu, Yetişkinler gibi çocuklar da bazı yaşlarında sendromlar yaşarlar. Sedrom birbiri ile alakası olmadığı düşünülen birtakım davranış ya da duyguların, aynı zaman aralığında bulunup oluştuğu durumdur. 4 yaşında görülen bu duruma 4 yaş sedr...
Mozaik Turner Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Mozaik Turner Sendromu: sadece kadınlarda olan ve doğuştan gelen genetik bir durumdur. Kadınlarda X kromozomlarından en az bir tanesinin eksik olması sonucu mozaik turner sendromu oluşur. Genetik bir problem olan bu durum, kadının fenotipi dişi olmas...
Down Sendromu Çeşitleri
Down Sendromu Çeşitleri
Down sendromu çeşitleri, Down Sendromu vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra genetik bir anormallik türdedir. Kromozom dediğimiz tür vücut hücrelerinin çekirdeklerinin de bulunur. ...
Serotonin Sendromu
Serotonin Sendromu
Serotonin Sendromu, vücuda kaldırabileceğinden fazla serotonin alınması ile gerçekleşen ve hayati tehlikeye dahi neden olabilen bir ataktır. Serotinin, beyin ve vücuttaki bütün sinir hücreleri arasında veri alışverişini sağlayan bir kimyasaldır. Sini...
Di George Sendromu
Di George Sendromu
Di George Sendromu, 22. Kromozomun bir bölgenin silinmesi veya başka bir kromozoma taşınması sonucunda kromozomun tekrardan oluşmasıyla oluşan bir genetik rahatsızlığıdır. Di George sendromu yaklaşık her 4000 canlı doğumda bir olmak üzere oldukça nad...
Mozaik Down Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Mozaik down sendromu gebelikte oluşan bir genetik farklılıktır. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ultrasonografi ve diğer farklı yapılacak yöntemler ile down sendromundan şüphe edilen gebeliklerde ileri tetkikler yapılır ve kesin tanı konur. Dow...
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu
Ohtahara sendromu, Yenidoğanlardaki ciddi epileptik ansefalopati tablolarından biri olan bu hastalık ilk kez 1976 yılında Ohtahara tarafından tanımlanmıştır. Erken İnfantil Epileptik Ensefalopati olarak da bilinir. Bebekliğin ilk 3 ayında ortaya çıka...

 

Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
4 Yaş Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Down Sendromu Çeşitleri
Serotonin Sendromu
Di George Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Ohtahara Sendromu
Nutcracker Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Brugada Sendromu
Zenci Down Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Eagle Sendromu
Kartagener Sendromu
Kompartman Sendromu
Hemofagositik Sendrom
Zollinger Ellison Sendromu
Stockholm Sendromu
Down Sendromu Dereceleri
Down Sendromu Testi
Conn Sendromu
Down Sendromu Kalıtsal Mıdır
Patau Sendromu
El Ayak Ağız Sendromu
Torasik Outlet Sendromu
Popüler İçerik
Nutcracker Sendromu
Nutcracker Sendromu
Nutcracker sendromu, nadiren görülen anatomik ve patolojik bir sorundur. Hastalarda şüphe yaratacak bulgular görüldüğünde, radyolojik tetkikler sayesi...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, bir tür kromozom hastalığıdır. Bu hastalığı olan kişilerde fazladan bir X kromozomu bulunur. Bu durum genetik olmasına karşın ırs...
Brugada Sendromu
Brugada Sendromu
Brugada sendromu, kalpteki elektriksel uyarıların iletilmesiyle alakalı olan, yaşamsal risk taşıyan kalp ritim bozukluğudur. Rahatsızlık ilk kez 1992 ...
Zenci Down Sendromu
Zenci Down Sendromu
Zenci Down Sendromu: Genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla bulunmasıyla ortaya çıkan hastalıktır. Vücutta kalıtsal v...
Pierre Robin Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Pierre Robin Sendromu, ismini 1920 yılında kendisi tarafından bulunmuş olan Pierre Robin'den almıştır. Yeni doğan bebeklerde alt ve üst çenenin gelişm...
Eagle Sendromu
Eagle Sendromu
Eagle sendromu, "styloid" proçesin uzaması, mineralizasyonu ya da "stylohyoid" veya "stylomandibular" ligamentin mineralizasyonu neticesi gelişir. Far...
Kartagener Sendromu
Kartagener Sendromu
Kartagener Sendromu, bronşektezi, tekrarlayan sinüzit ve sol taraftaki organların sağ tarafta olması anlamına gelen situs inversus birlikteliği anlamı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024