Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hemofagositik Sendrom

Hemofagositik Sendrom

Hemofagositik sendrom, vücuttaki savunma sistemlerindeki bozulmadan kaynaklanan bir hastalıktır. Savunma hücrelerindeki bozulmadan kaynaklanan ateş, dalak büyümesi ile karaciğer büyümesi yaygın olarak görülür. Doğuştan olabileceği gibi sonradan ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hemofagositik lenfohistiositoz HLH olarak da tanımlanır.

Hemofagositik sendrom türleri


Ailevi hemofagositik sendrom (Genetik HLH): bu 1952 senesinde Claireaux ile Farquhar tarafından bulunmuştur. Resesif olmayan genlerin aracılığıyla anne ve babadan çocuklara geçen bir rahatsızlıktır. Toplumda görülme sıklığı bebeklerde elli binde bir, çocuklarda da milyonda birdir. Ülkemizde özellikle akraba evliliği olan bölgelerde sık görülmektedir. Bu nedenle çocuklarda görülme sıklığı iki yüz binde bire kadar düşmüştür. Rahatsızlığın belirtileri yaklaşık %10 vakada ilk dört hafta içinde ortaya çıkar. Bazen 1-3 yıl kadar sessiz ilerleme gösterip, daha sonradan belirti verebilir. Bu rahatsızlığın tanısı en geç ergenlik dönemine kadar yapılabilir. Hastalıkta FHLH-1, FHLH-2, FHLH-3, FHLH-4, CHS-1, GS-2 ve XLP olarak yedi tane gen mutasyonu bulunmaktadır.

Daha sonradan kazanılan sekonder hemofagositik sendrom: Her yaşta etkili olabilen bir rahatsızlıktır. Çeşitli etkenler sendromun ortaya çıkışında etkili olabilir. Bunlara arasında paraziter hastalıklar, viral ve bakteriyel problemler, mantar hastalıkları, kanser, metabolik rahatsızlık, kallojen doku hastalıkları yer alır. Viral etkenler arasında en önemlileri EBV ile CMV virüsleridir. Bazı çalışmalarda hastalığa neden olan en etkili faktörün paraziter hastalık olan Leishmaniazis olduğu belirlenmiştir. Bunun etki oranı %12 olarak görülmüştür. Kallojen doku hastalıkları yüzünden gelişen rahatsızlıklarda ortaya çıkan makrofaj aktivasyon sendromunda hastalarda etkili olabilen sinir dokusu, kalp ve pıhtılaşma bozukluğu %15-20 oranında hastaların yaşamını yitirmesine yol açmaktadır.

Hemofagositik sendrom nasıl belli olur?


Hastalarda uzun süre devam eden dalak ve karaciğer büyüklüğü, ateş hastalığın en önemli belirtileridir. Nadiren lenflerde şişme, sarılık, ödem ve beyin sinirlerinde ortaya çıkan deformite sonucunda görülen bozukluklar görülebilir. Hastanın laboratuvar bulgularında anemi ve trombositopeni erken aşamalarda tespit edilebilir. Bunun yanında direkt bilirubin, trigliserit, transaminaz, ferritin, laktat dehidrogenaz değerlerinde yükselme, fibrinojen değerlerinde düşme tespit edilir. İlk aşamada kemik iliği aspirasyonu gözlenmezken, ileri aşamada aspirasyonda hastalığın belirtisi olan hemofagositaz izlenebilir. Hastaların büyük kısmında beyin omurilik sıvısındaki hücre sayısı ile protein içeriği artar.

Hemofagositik sendrom tanısı nasıl konur?


Ailede genetik bozukluk olması, klinik ve laboratuvar tanı kriterlerinin değerlendirilmesiyle hastalığın tanısı konur. Tanı için ailede genetik bozukluk ya da sekiz tane klinik ve laboratuvar kriterleri arasından en az beş tanesinin hastada bulunması gerekir.

Hemofagositik sendrom tedavisi nasıl yapılır?

Bu hastalık vücudumuzun savunma hücrelerinin gösterdiği aşırı reaksiyondur. Bunun tedavisinde ilk olarak buna sebep olan etkenin ortadan kaldırılması hedeflenir. Bu süreçte savunma hücrelerinin aktivitesi de baskılanmaya çalışılır. Tedavide kullanılan ilaçlar ise Cyclosporin A, IVG ile Steroidlerdir. Kortikosteroidler ile kullanılan Cyclosporin hastalığın tedavisinde oldukça başarılı olur. Ailevi sendromlarda ise ilaçlarla tam iyileşme sağlanamaz. Tıptaki gelişmelere rağmen bu hastalarda 3 yıllık yaşama süresi yaklaşık %64 oranındadır. Bu hastalarda kök hücre transplantasyonu yapılması şarttır. Bunun yapılmadığı hastaların hepsi kaybedilmiştir. Diğer tedaviler ise sadece destekleyici olabilir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 04:58:30
Hemofagositik Sendrom ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hemofagositik Sendrom Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hemofagositik Sendrom"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu
Rotator Kuf Sendromu, rotator manşet ile kemik yapı arasında bulunan mesafenin daralması sonucu olarak ortaya çıkan bir sıkışma ile görülen omuz rahatsızlığıdır. Rotator Kuf diğer adı omuz manşetidir. Rotator Kuf omzu sabit tutmak için birlikte çalış...
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu
5 Yaş Sendromu, çocukların gelişim süreçlerinin önemli dönemeçlerinden birisidir. Bu yaşlardaki çocuklar, hayatlarının ileri dönemlerinde karşılarına çıkan olaylarla nasıl mücadele edebileceklerini, olayları çözmek için benimseyecekleri yöntemleri, d...
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri
Sendrom Çeşitleri; Sendrom ya da belirgi denilen birbirleriyle ilişkisiz gibi görünüp, fakat bir araya geldiklerinde tek bir bütün olarak kendilerini gösteren bulgular bütününe denilmektedir. Bu, kalıtsal olabilirken, sonradan olan nedenlerle de oluş...
Horner Sendromu
Horner Sendromu
Horner sendromu, sinirsel oluşan bir göz hastalığıdır. Sempatik sinir sistemi hasarlarında klinik olarak gelişen bu sendromda üst göz kapağı, pupil, fasial ter bezleri ile damarlara giden liflerde lezyon oluşur. Özellikle çocuklarda heterokromi adı v...
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Down sendromu zekâ seviyesi sınır zekâ ile ağır zekâ arasında konumlanmaktadır. Down sendromu olan kişilerin çoğunun zekâ bölümü puanı 30 ve 50 arasında değerlere sahiptir. Çocukluk dönemi, down sendromu bulunan bireylerin yetenek ve zekâ seviyelerin...
4 Yaş Sendromu
4 Yaş Sendromu
4 yaş sedromu, Yetişkinler gibi çocuklar da bazı yaşlarında sendromlar yaşarlar. Sedrom birbiri ile alakası olmadığı düşünülen birtakım davranış ya da duyguların, aynı zaman aralığında bulunup oluştuğu durumdur. 4 yaşında görülen bu duruma 4 yaş sedr...
Mozaik Turner Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Mozaik Turner Sendromu: sadece kadınlarda olan ve doğuştan gelen genetik bir durumdur. Kadınlarda X kromozomlarından en az bir tanesinin eksik olması sonucu mozaik turner sendromu oluşur. Genetik bir problem olan bu durum, kadının fenotipi dişi olmas...
Down Sendromu Çeşitleri
Down Sendromu Çeşitleri
Down sendromu çeşitleri, Down Sendromu vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra genetik bir anormallik türdedir. Kromozom dediğimiz tür vücut hücrelerinin çekirdeklerinin de bulunur. ...
Serotonin Sendromu
Serotonin Sendromu
Serotonin Sendromu, vücuda kaldırabileceğinden fazla serotonin alınması ile gerçekleşen ve hayati tehlikeye dahi neden olabilen bir ataktır. Serotinin, beyin ve vücuttaki bütün sinir hücreleri arasında veri alışverişini sağlayan bir kimyasaldır. Sini...
Di George Sendromu
Di George Sendromu
Di George Sendromu, 22. Kromozomun bir bölgenin silinmesi veya başka bir kromozoma taşınması sonucunda kromozomun tekrardan oluşmasıyla oluşan bir genetik rahatsızlığıdır. Di George sendromu yaklaşık her 4000 canlı doğumda bir olmak üzere oldukça nad...
Mozaik Down Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Mozaik down sendromu gebelikte oluşan bir genetik farklılıktır. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, ultrasonografi ve diğer farklı yapılacak yöntemler ile down sendromundan şüphe edilen gebeliklerde ileri tetkikler yapılır ve kesin tanı konur. Dow...
Ohtahara Sendromu
Ohtahara Sendromu
Ohtahara sendromu, Yenidoğanlardaki ciddi epileptik ansefalopati tablolarından biri olan bu hastalık ilk kez 1976 yılında Ohtahara tarafından tanımlanmıştır. Erken İnfantil Epileptik Ensefalopati olarak da bilinir. Bebekliğin ilk 3 ayında ortaya çıka...

 

Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
4 Yaş Sendromu
Mozaik Turner Sendromu
Down Sendromu Çeşitleri
Serotonin Sendromu
Di George Sendromu
Mozaik Down Sendromu
Ohtahara Sendromu
Nutcracker Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Brugada Sendromu
Zenci Down Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Eagle Sendromu
Kartagener Sendromu
Kompartman Sendromu
Hemofagositik Sendrom
Zollinger Ellison Sendromu
Stockholm Sendromu
Down Sendromu Dereceleri
Down Sendromu Testi
Conn Sendromu
Down Sendromu Kalıtsal Mıdır
Patau Sendromu
El Ayak Ağız Sendromu
Torasik Outlet Sendromu
Popüler İçerik
Nutcracker Sendromu
Nutcracker Sendromu
Nutcracker sendromu, nadiren görülen anatomik ve patolojik bir sorundur. Hastalarda şüphe yaratacak bulgular görüldüğünde, radyolojik tetkikler sayesi...
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu
Süper Dişi Sendromu, bir tür kromozom hastalığıdır. Bu hastalığı olan kişilerde fazladan bir X kromozomu bulunur. Bu durum genetik olmasına karşın ırs...
Brugada Sendromu
Brugada Sendromu
Brugada sendromu, kalpteki elektriksel uyarıların iletilmesiyle alakalı olan, yaşamsal risk taşıyan kalp ritim bozukluğudur. Rahatsızlık ilk kez 1992 ...
Zenci Down Sendromu
Zenci Down Sendromu
Zenci Down Sendromu: Genetik bir farklılık sonucunda insanda 21. kromozom çiftinde bir fazla bulunmasıyla ortaya çıkan hastalıktır. Vücutta kalıtsal v...
Pierre Robin Sendromu
Pierre Robin Sendromu
Pierre Robin Sendromu, ismini 1920 yılında kendisi tarafından bulunmuş olan Pierre Robin'den almıştır. Yeni doğan bebeklerde alt ve üst çenenin gelişm...
Eagle Sendromu
Eagle Sendromu
Eagle sendromu, "styloid" proçesin uzaması, mineralizasyonu ya da "stylohyoid" veya "stylomandibular" ligamentin mineralizasyonu neticesi gelişir. Far...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Rotator Kuf Sendromu
5 Yaş Sendromu
Sendrom Çeşitleri
Horner Sendromu
Down Sendromu Zeka Seviyesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024